AGENZIA DI TRADUZIONE con oltre 18 anni di esperienza

AGENZIA DI TRADUZIONE

con oltre 18 anni di esperienza

Tel

Telefono

02 671658088

versione inglese versione italiana versione francese versione tedesca

Glossari tematici

Lessico italiano polacco nel settore informatico

GLOSSARIO Informatico - Italiano Polacco

glossario informatica italiano polacco
Archiviazione Fisica Archiwizacja fizyczna
Analisi disponibilità Dostępność analizy
Application Manager Zarządca Aplikacji
Approva Zatwierdź
Approvato Zatwierdzono
Approvazione Zatwierdzenie
Appuntamento Spotkanie
Archivia Archiwizuj
Archivia richieste selezionate Archiwizuj wybrane wnioski
Archiviazione Demandata Archiwizacja powierzona
Archiviazione file elaborati Archiwizacja plików 
Area Obszar
Arrivati Przybył
Arrivato a Transit Point Przybył do Punktu Tranzytowego
Arrivato stabilimento Przybył do Zakładu
Arrivo Miejsce przybycia
Arrivo Przybycie
Articolo Artykuł
Ascending Rosnąco
Assegna user Przydziel użytkownika
Assegnato Przydzielony
Assegnazione contabile Przydzielenie księgow.
Assigned Work Praca przydzielona
Associati Przydzielone
Booked Zarezerwowano
Borderizzate Utworzono spis
Borderò Spis
Borderò (COT) Numer dostawy wychodzącej 
Bound Id Bound Id
Campi Visualizzabili Pola Dostępne
Cassa Skrzynia
Centro richiedente Centrum wnioskodawcy
Classe Scatola Klasa skrzyni
Codice Articolo Kod Artykułu
Codice Contabile Kod księgow.
Codice Parte Kod Artykułu
Data Approvazione Data akceptacji
Data arrivo in piazzale data przybycia na plac
Data Disponibilità Data Dostępności
Data-ora arrivo Data przybycia - godzina
Dati Articolo Dane Artykułu
Dati Scatola Dane skrzyni
Descrizione area Opis obszaru
Disponibile Dostępne
Disponibile Totale Dostępność łącznie
Dt\Ora Arrivo Data przybycia 
Firmatari Zatwierdzający
Gestione assegnazione contabile Zarządzanie przydzielenie księgow.
Giacenza disponibile Dostępność w magazynie
Immagine associata Obraz przydzielony
Marca Marka
Non esiste nessuna Release Brak Dostawy
Num. colli Numer skrzyni
Numero Booking Numer Rezerwacji
Passaggio dati cont. Dane transferu księg.
Peso Medio Średnia Waga
Porto di destino come partenza Przybycie takie jak odjazd
Presente TP Przybył do TP
qualsiasi valore każda wartość
Riepilogo appuntamento Podsumowanie spotkań
Sconti Aree Rabaty Obszarowe
Sinergie di Area Synergie Obszarów
Società di legame Firma powiązana
Spedizione Arrivata Wysyłka dojechała
Tipo Scatola Rodzaj skrzyni
Utenti assegnati Użytkownicy przydzieleni
Versato Gotówka dostępna